Menu
../santander/

Lokaty bankowe – czy to się opłaca?

Rynek produktów oszczędnościowych w naszym kraju rozwiną się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w niesamowity sposób. Aktualnie klienci mogą wybierać spośród tysięcy różnych ofert, proponowanych przez setki banków utworzonych w formie spółek akcyjnych czy też banków spółdzielczych.

Jednak by właściwie wybrać najlepiej dopasowane do naszych potrzeb produkty, musimy poznać lokaty, jakie oferowane są aktualnie na rynku bankowym. Poniżej przedstawione zostały więc najpopularniejsze lokaty bankowe, które dostępne są na terenie naszego kraju.

Lokaty bankowe – sposób na oszczędzanie?

Lokata terminowa – jest to zdecydowanie najpopularniejsze rozwiązanie, z którego chętnie korzystają prawie wszyscy Polacy.

Lokaty terminowe są umową zawieraną z bankiem, na mocy której deponujemy w nim nasze pieniądze za z góry określone wynagrodzenie (odsetki) na określony okres. Może to być na przykład umowa zawarta na jeden rok z odsetkami na poziomie 2,6% rocznie, naliczanymi na koniec trwania umowy.

Lokata na żądanie – często zwana też lokatą a’vista, jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą szybko potrzebować swoich pieniędzy. W tym wariancie nie zawieramy umowy na określony czas. Odsetki są nam naliczane tylko wtedy, gdy faktycznie pieniądze umieszczamy w banku, a zerwanie lokaty (wypłacenie pieniędzy) nie wiąże się z żadnymi sankcjami finansowymi dla nas. Lokata internetowa – jest to coraz popularniejsza forma zawierania lokaty. Często chodzi jedynie o lokatę terminową, lecz niezwykle ważna jest tu sama forma podpisania umowy – wszystkiego dokonać możemy z poziomu naszego konta bankowego poprzez aktywny dostęp do internetu.

Lokata rentierska – to popularny, choć rzadko jeszcze wykorzystywany przez Polaków sposób przechowywania pieniędzy. Z reguły są to lokaty długoterminowe, których zadaniem jest generowanie odsetek, które pozwolą na swobodne utrzymanie się posiadacza tejże lokaty.

Lokaty rentierskie dotyczą zazwyczaj wyższych kwot, od kilkudziesięciu tysięcy złotych w górę. Pieniądze z odsetek mogą być wypłacane okresowo, na przykład co kwartał lub co roku. Lokata progresywna – to nowy sposób oszczędzania pieniędzy.

Cały czas trwania naszej lokaty podzielony jest na specjalne okresy, w których to oprocentowanie jest coraz wyższe. Możemy na przykład skorzystać z lokaty progresywnej zawieranej na rok, składającej się z czterech (kwartalnych) okresów w których odsetki wynoszą kolejno: 3%, 4%, 5% i 6%.

Z reguły zerwanie lokaty po całym, zamkniętym okresie nie powoduje utraty naszych oszczędności i naliczonych odsetek.

Podejmując decyzję o założeniu lokaty bankowej, która będzie miała na celu ułatwić zgromadzenie oszczędności, nie każdy zainteresowany zastanawia się nad konsekwencjami grożącymi w przypadku wcześniejszego zerwania umowy.

Szczególnie często pomijana jest ta kwestia w przypadkach, gdy lokata bankowa stworzona jest jako preferencyjna oferta.

Lokaty bankowe dość często wykorzystywane są jako produkty oszczędnościowe, ponieważ gwarantują klientom spore bezpieczeństwo.

Ryzyko przy lokacie

Ryzyko jest wręcz minimalne, a utrata części środków początkowo zdeponowanych musiałaby wiązać się z bankructwem banku, i jednocześnie przekroczeniem objętych zabezpieczeniem bankowym progów. Z drugiej strony lokaty bankowe, szczególnie te najczęściej oferowane, wymagają czasowego zrezygnowania z zarządzania powierzonymi banku oszczędnościami. pozostają one do dyspozycji banku, za co płaci on klientowi odsetkami. Problem stanowią sytuacje, gdy konieczne okazuje się wcześniejsze wycofanie kapitału.

Powody mogą być różne, jednak nie wpływają one na umowę bankową i konsekwencje jej zerwania. Każdy znaleziony w sieci ranking lokat pokazuje, że oferty bankowe znacznie różnią się między sobą określonymi konsekwencjami zerwania umowy.

Pewna część lokat bankowych zerwanie umowy traktuje jednoznacznie z rezygnacją z naliczonych odsetek. W innych sytuacjach wypłacana jest jedynie część odsetek, bądź cała naliczona do danego momentu suma. Zatrzymanie przez bank wszystkich odsetek jest sytuacją najmniej komfortową dla klienta, jednak tego typu lokaty bankowe najczęściej posiadają najwyższe oprocentowanie, ponieważ bank jest pewien niemal w 100 % możliwości dysponowania kapitałem. Konsekwencje te dotkliwe są głównie dla lokat długoterminowych.

Zerwanie lokaty bankowej

W momencie zerwania umowy klient traci wszelkie dochody kapitałowe, oraz musi się liczyć z utratą wartości odzyskanych środków z powodu działania na nie inflacji. Lokaty bankowe, przede wszystkim lokaty progresywne, mogą ograniczać wypłatę naliczonych odsetek jedynie do ich ułamka, np. 30 lub 50 %. Jest to jakieś pocieszenie, jednak kwoty te są zwykle tak niskie jak na nieco lepszych rachunkach bieżących.

Najbardziej korzystne pod względem płynności finansowej są lokaty, których wcześniejsze zerwanie kończy naliczanie odsetek, natomiast wszystkie naliczone do tego momentu zostają wypłacone wraz z środkami początkowo wpłaconymi przez klienta. Sytuacja ta jest komfortowa, i w rzeczywistości dość odpowiednia.  Przez pewien okres czasu bank posiadał kapitał klienta do wyłącznej dyspozycji, za co właśnie płaci w postaci odsetek.

Choć najmniej wykorzystywane, na rynku bankowym znajdują się również produkty oferujące pośrednie funkcje pomiędzy typowym oszczędzaniem, a inwestowaniem. Są to lokaty strukturyzowane, będące połączeniem tradycyjnej lokaty i jednostek funduszu inwestycyjnego.

Wcześniejsze zerwanie tego typu lokaty może wiązać się z najtrudniejszymi do zaakceptowania konsekwencjami, czyli zmniejszeniem kapitału początkowego. Dzieje się tak niezależnie od efektów osiąganych przez fundusz. Ze względu na przekazanie części kwoty kapitału początkowego do funduszu, staje się ona niedostępna dla klienta.

Fundusze inwestycyjne pobierają również opłaty za zarządzanie kapitałem, także niezależnie od efektów. Najlepszym rozwiązaniem, chroniącym klienta przez konsekwencjami zerwania umowy, jest podział portfela inwestycyjnego na produkty wymagające zamrożenia oszczędności, oraz produkty posiadające znaczną płynność finansową.

 

Szukamy najlepszej lokaty bankowej

Jeśli interesuje Cię temat lokat to z pewnością wiesz doskonale jak wiele tego typu produktów jest dziś na rynku. Wszystko za sprawą ogromnej popularności jaką cieszą się lokaty bankowe. Dlaczego tak jest?

Związane jest to z tym, że to najbezpieczniejsza metoda pomnażania swoich oszczędności, która nie przynosi nam wielkich dochodów, ale z pewnością zyski z lokat mogą cieszyć nasze oko.

Lokata ma gwarancje bankowe na pełen zwrot wpłaconych tam środków. Co to oznacza? Bank oczywiście musi nasze pieniądze zainwestować, aby móc zaoferować nam jakiś zysk. Jeśli to inwestowanie mu się nie uda (co zdarza się pewnie rzadko) to i tak dostaniemy nasze pieniądze.

Lokata – stałe czy zmienne oprocentowanie

Co więcej jeśli lokata ma stałe oprocentowanie to bank zobligowany jest wypłacić nam także stosowne odsetki. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku ewentualnego bankructwa naszego banku.

Każda z tych instytucji należy do specjalnego funduszu gwarancyjnego, a ten daje nam pewność, że wypłaci bez słowa każdą kwotę nie przekraczającą 100 tysięcy euro, w tym także należne odsetki.

Wiemy więc już z grubsza na czym polegają lokaty i jakie dają nam one gwarancje. Jak więc w tym wielkim gąszczu odnaleźć te najlepsze lokaty? To wcale nie jest takie trudne. Wystarczy bowiem odrobina czasu i dobrych chęci. Można lokat poszukiwać standardowo czyli chodzić od banku do banku i wypytywać o aktualne oferty. To jest jednak mało wygodne. Dużo łatwiej i szybciej będzie nam skorzystać z internetu. Tam właśnie odnaleźć można bardzo wiele ofert i to w jednym miejscu.

W sieci bardzo popularne jest bowiem porównanie lokat. Specjalne strony internetowe za nas wyszukują najnowszych promocji dotyczących lokat w bankach i prezentują je w specjalnym zestawieniu. W ten sposób w jednym miejscu mamy możliwość obejrzenia wszystkich najnowszych ofert.

Co więcej w sieci dostępny jest także specjalny ranking lokat bankowych. Tworzą go zazwyczaj sami klienci banku, którzy dzielą się z innymi swoimi uwagami. W ten sposób powstaje lista najczęściej i najlepiej polecanych lokat. Korzystając z Internetu można więc bez wychodzenia z domu poszukać lokaty dla siebie. Do tego większość banków daje nam obecnie możliwość otwierania lokat poprzez Internet, a więc kiedy znajdziemy już produkt dla siebie to możemy go od razu otworzyć i zacząć pomnażać swoje oszczędności.