Menu
../alior/

Korzyści z inwestowania w fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny to narzędzie inwestowania i oszczędzania, które można precyzyjnie dopasować do własnych potrzeb. Jest bardzo elastyczne, dlatego interesują się nim inwestorzy o różnych środkach, wiedzy i horyzoncie inwestycyjnym.

Szeroki wybór dla różnych inwestorów – rodzaje funduszy

Fundusz inwestycyjny to narzędzie inwestowania  i oszczędzania, z którego mogą korzystać inwestorzy akceptujący wysokie lub niskie ryzyko oraz oczekujący różnej wielkości zysków. Wszystkie fundusze inwestycyjne dzielą się na otwarte (FIO), zamknięte (FIZ) i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO). Podstawową różnicą między nimi jest dostępność dla inwestorów – odpowiednio oferta skierowana jest do wszystkich, do wybranych i tylko w konkretnych okresach oraz do wybranych dostępna w każdym momencie.

Ze względu na obszar inwestycji fundusze inwestycyjne dzieli się na fundusze akcji, obligacji, pieniężne oraz mieszane, niektóre mogą inwestować także w nieruchomości. Obszar inwestycji wpływa na zyski oraz poziom ryzyka.

Dzięki dużemu zróżnicowaniu w fundusze inwestycyjne mogą inwestować osoby poszukujące zysku obarczonego ryzykiem niskim (fundusze obligacji, pieniężne) lub wysokim (fundusze akcji). Zasadą jest, że wysokość zysku jest wprost proporcjonalna do wysokości ryzyka inwestycji.

Transparentność inwestycji w fundusze

Fundusz inwestycyjny jest wyceniany codziennie, a notowania można sprawdzić w każdym momencie na stronie internetowej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego danym funduszem. Dodatkowo dostępne są dane dotyczące wartości funduszy w przeszłości.

Przejrzystość funduszy inwestycyjnych polega także na tym, że inwestor przed wpłatą środków na fundusz informowany jest o wszystkich kosztach. Co do zasady wszystkie koszty inwestycji muszą znaleźć się w prospekcie informacyjnym.

Elastyczność inwestycji i dywersyfikacja portfela

Fundusze inwestycyjne otwarte pozwalają w dowolnym momencie zainwestować lub wypłacić pieniądze (zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa w każdej chwili). Dodatkowo wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych umożliwia przenoszenie zainwestowanych środków pomiędzy subfunduszami znajdującymi się w portfelu.

Dywersyfikacja portfela daje możliwość sterowania ryzykiem inwestycji. Zróżnicowanie inwestycji pozwala precyzyjnie określić ryzyko oraz oszacować wysokość potencjalnego zysku. Portfelem funduszu inwestycyjnego można zarządzać samodzielnie, można też zdać się na ekspertów zatrudnianych przez TFI.

Pomoc profesjonalistów udzielana inwestorom

Inwestorzy o szerokiej wiedzy i umiejętnościach z dziedziny ekonomii i finansów mogą samodzielnie zarządzać swoimi portfelami funduszy inwestycyjnych. Mniej doświadczone osoby chcące inwestować w fundusze mogą skorzystać z pomocy specjalistów pracujących w danym towarzystwie funduszy inwestycyjnych.