Menu
../pko/

Oblicz jak długo trzeba oszczędzać, aby uzbierać kwotę …

Rynek produktów oszczędnościowych w naszym kraju rozwiną się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w niesamowity sposób. Aktualnie klienci mogą wybierać spośród tysięcy różnych ofert, proponowanych przez setki banków utworzonych w formie spółek akcyjnych czy też banków spółdzielczych.

Jednak by właściwie wybrać najlepiej dopasowane do naszych potrzeb produkty, musimy poznać lokaty, jakie oferowane są aktualnie na rynku bankowym. Poniżej przedstawione zostały więc najpopularniejsze lokaty bankowe, które dostępne są na terenie naszego kraju.

Lokaty bankowe – sposób na oszczędzanie?

Lokata terminowa – jest to zdecydowanie najpopularniejsze rozwiązanie, z którego chętnie korzystają prawie wszyscy Polacy.

Lokaty terminowe są umową zawieraną z bankiem, na mocy której deponujemy w nim nasze pieniądze za z góry określone wynagrodzenie (odsetki) na określony okres. Może to być na przykład umowa zawarta na jeden rok z odsetkami na poziomie 2,6% rocznie, naliczanymi na koniec trwania umowy.

Lokata na żądanie – często zwana też lokatą a’vista, jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą szybko potrzebować swoich pieniędzy. W tym wariancie nie zawieramy umowy na określony czas. Odsetki są nam naliczane tylko wtedy, gdy faktycznie pieniądze umieszczamy w banku, a zerwanie lokaty (wypłacenie pieniędzy) nie wiąże się z żadnymi sankcjami finansowymi dla nas. Lokata internetowa – jest to coraz popularniejsza forma zawierania lokaty. Często chodzi jedynie o lokatę terminową, lecz niezwykle ważna jest tu sama forma podpisania umowy – wszystkiego dokonać możemy z poziomu naszego konta bankowego poprzez aktywny dostęp do internetu.

Lokata rentierska – to popularny, choć rzadko jeszcze wykorzystywany przez Polaków sposób przechowywania pieniędzy. Z reguły są to lokaty długoterminowe, których zadaniem jest generowanie odsetek, które pozwolą na swobodne utrzymanie się posiadacza tejże lokaty.

Lokaty rentierskie dotyczą zazwyczaj wyższych kwot, od kilkudziesięciu tysięcy złotych w górę. Pieniądze z odsetek mogą być wypłacane okresowo, na przykład co kwartał lub co roku. Lokata progresywna – to nowy sposób oszczędzania pieniędzy.


Cały czas trwania naszej lokaty podzielony jest na specjalne okresy, w których to oprocentowanie jest coraz wyższe. Możemy na przykład skorzystać z lokaty progresywnej zawieranej na rok, składającej się z czterech (kwartalnych) okresów w których odsetki wynoszą kolejno: 3%, 4%, 5% i 6%.

Z reguły zerwanie lokaty po całym, zamkniętym okresie nie powoduje utraty naszych oszczędności i naliczonych odsetek.