Menu
../santander/

Zdradzamy jak sprawdzić siebie w BIK

Zarówno w reklamach telewizyjnych, jak i podczas wizyty w banku, dużo się słyszy o sprawdzaniu historii kredytobiorcy w BIK.

Jednak czym właściwie jest BIK? Jak można sprawdzić swoją historię w tej bazie oraz co może ona dla nas oznaczać? Wyjaśniamy.

Czym jest BIK?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej. Jest to baza danych, która obejmuje informacje na temat kredytobiorców, rodzaju zaciąganych przez nich zadłużeń oraz terminowości spłat. Dla banku jest to źródło informacji o wiarygodności klienta, który zgłasza się do niego czy też innej instytucji finansowej, z chęcią zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

 

Kto ma dostęp do BIK?

Ważne jest, aby odpowiednio zadać pytanie. Często w reklamach różnych pożyczek i kredytów słyszymy hasło „bez BIK”, które rzekomo ma na celu zachęcić do skorzystania z usług akurat tej konkretnej firmy. Jest to rozwiązanie raczej dla osób pozbawionych zdolności kredytowej. Możliwość taką dają wyłącznie instytucje chwilówkowe, gdyż nie prowadzą one współpracy z BIK.

Jednak pytanie „Czy jestem w BIK?” najczęściej jest zupełnie źle postawione. Ważniejsze jest jak sprawdzić siebie w BIK. W Biurze Informacji Kredytowej zarejestrowana jest każda osoba, która posiada jakąkolwiek historię kredytową. Dla banku istotna jest nie sama obecność klienta w bazie Biura Informacji Kredytowej, a jego scoring.

Ponieważ każdy kredytobiorca posiada określoną ocenę, w zależności od tego jak kształtuje się jego historia kredytowa. Na podstawie tej oceny obliczana jest również zdolność kredytowa. Zła ocena w BIK nie oznacza jednak, że klient nie otrzyma pożyczki. Jest to tylko sugestia dla banku, który jednak może podjąć zupełnie niezależną decyzję.

 

Jak sprawdzić BIK?

Pozostaje więc pytanie, jak sprawdzić BIK? Taką możliwość ma pracownik banku oraz instytucji finansowej. Przed podpisaniem umowy o kredyt sprawdza nasz scoring w BIK. Jednak jeśli chcemy sami sprawdzić siebie w BIK, to również możemy to zrobić. Taka możliwość jest po wejściu na oficjalną stronę Biura Informacji Kredytowej. Jednak dla osób fizycznych generowanie raportu BIK jest odpłatne.