Menu
../pko/

Zagrożenia związane z restrukturyzacją firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest często z dużym ryzykiem. Właściciel firmy narażony jest na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności może to być sytuacja czysto losowa, kwestie związane z nietrafionymi inwestycjami czy choćby brak możliwości odzyskania środków od klientów, co w naszych warunkach bardzo często prowadzi do bankructwa firmy.

 

Może się zdarzyć, że nie wystarczą rozwiązania doraźne, takie jak na przykład skorzystanie z kredytu obrotowego. Czasem jedynym wyjściem z sytuacji może okazać się pozyskanie nowych funduszy poprzez wprowadzenie do spółki zewnętrznego źródła finansowania na przykład w postaci inwestora, który zasili spółkę dodatkowymi środkami. Niestety często wiąże się to przekazaniem części kontroli nad firmą osobom trzecim, co może spowodować pewne konflikty, jeśli chodzi o wizję przyszłości firmy.

Przykładem takiego obrotu sprawy może być sytuacja w firmie Zielona Budka.

Firma pod koniec lat 90 była znaczącym graczem na polskim rynku cukierniczym, posiadała około 11% udziału w krajowym rynku produkcji i sprzedaży lodów. Niestety na skutek nie możliwych do przewidzenia okoliczności właściciel firmy, pan Zbigniew Grycan, zmuszony był do poszukiwania inwestora z zewnątrz, bo tylko w ten sposób mógł uratować firmę przed bankructwem.

 

Taką niekorzystną okolicznością w tym przypadku było… chłodne lato, które spowodowało spadek sprzedaży lodów, a w związku z tym nastąpiło zachwianie płynnością finansową firmy. Chcąc uregulować zobowiązania wobec banku zmuszony był odsprzedać część udziałów w Zielonej Budce funduszowi inwestycyjnemu. Już wkrótce okazało się, że wizja pana Grycana znacząco odbiegała od wizji inwestora, który chciał rozwijać działalność kierując się raczej ilością sprzedawanego produktu, nawet kosztem jakości.

Jako że była to instytucja finansowa nastawiona była przede wszystkim na zysk, rozwój firmy, zwiększenie sprzedaży i podbijanie nowych rynków, podczas gdy dotychczasowemu właścicielowi wystarczał w zupełności lokalny charakter firmy produkującej lody wysokiej jakości.

 

Można sobie jedynie wyobrazić jak trudno było pogodzić się dotychczasowemu właścicielowi z nową wizją firmy, na reputację której jego rodzina pracowała latami. Ostatecznie pan Zbigniew zrezygnował z udziałów we własnej firmie. Marka została przejęta w pełni przez zagraniczny koncern, który z czasem rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne. Jej założycielowi nie pozostawało nic innego, jak zacząć działalność od początku i pod nowym szyldem.

Stając przed koniecznością restrukturyzacji firmy warto jest zatem poświęcić czas na znalezienie najbardziej korzystnej dla nas oferty. Podejmując tę niełatwą decyzję należy wybrać inwestora, który zapewni firmie jak największy poziom swobody i nie będzie oczekiwał przekazania kontroli nad procesem decyzyjnym firmy, a także zaproponuje wygodny i nieuciążliwy sposób kontroli nad inwestycją.

Źródło: Asa-fin.com – inwestycje publiczne