Menu
../pekao/

Co to są wakacje kredytowe – które banki to oferują?

Co to są wakacje kredytowe?

Jest to czasowe zawieszenie spłacania jednej lub kilku rat kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę. Podczas obliczania wstępnej zdolności kredytowej w narzędziu takim jak kalkulator kredytu, przyszły kredytobiorca jest dokładnie weryfikowany pod kątem płynności finansowej.
Musi podać bardzo dokładne dane o swoich miesięcznych dochodach oraz istniejących zobowiązaniach wobec innych banków i instytucji właśnie po to, by ustalić, czy będzie on mógł pogodzić bieżące wydatki z ratą kredytu hipotecznego bez konieczności liczenia na wakacje kredytowe.

Nie mogę zapłacić raty w tym miesiącu…

Banki mają świadomość, że w życiu kredytobiorcy mają miejsce różne sytuacje.
Czasowe zwiększenie wydatków, utrata pracy lub czasowa niezdolność do niej, chwilowa przerwa w uzyskiwaniu dochodów – to tylko niektóre z powodów, dla których klienci chcą zawieszać spłatę kredytu hipotecznego w swoich bankach.
Bardzo ważnym jest, by poinformować bank o zaistniałej okoliczności co najmniej tydzień przed planowanym brakiem spłaty należności, by mógł on wprowadzić zaistniałe zmiany i zapobiec uruchomieniu ewentualnej procedury windykacyjnej.

Ściśle według regulaminu…

Pamiętaj, że każdy kredyt hipoteczny z wakacjami kredytowymi, ma swoje określone regulacje i przepisy, które zawarte są w regulaminie, podpisywanym przez Ciebie w trakcie zawierania umowy kredytowej.
Nie możesz wnioskować o dłuższe lub częstsze przerwy w spłacaniu kredytu, jeśli stosowna regulacja stanowi inaczej. Jeśli zawieszenie spłaty następuje w wyniku utraty pracy, zwróć się jak najszybciej do swojego banku do doradcy kredytowego, który pomoże Ci rozwiązać zaistniałą sytuację, odnajdując w regulaminie odpowiedni przepis, który opisuje taką okoliczność.
Dla banku bardzo istotna jest Twoja informacja na temat powodu wakacji kredytowych, gdyż niektóre sytuacje regulowane są poprzez inne przepisy niż te o zawieszeniu spłaty kredytu.

Jak długo i jak często?

Najczęstszą sytuacją jest, że banki udzielają wakacji kredytowych przy kredytach hipotecznych dla swoich klientów na jeden miesiąc. Maksymalny okres zawieszenia spłaty wynosi sześć miesięcy, ale taka przerwa może mieć miejsce jedynie raz w ciągu całego okresu kredytowania (taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w BZ WBK).
Inne kredyty (takie, które nie są hipotecznymi) – na przykład kredyt na dokończenie budowy lub wykończenie domu, często nie podlegają wakacjom kredytowym, gdyż są zawierana na dużo mniejsze kwoty i dużo krótsze okresy niż kredyty hipoteczne. Zwróć na to zatem uwagę podczas podpisywania umowy kredytowej.

Zwróć też uwagę na wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym w innych bankach!