Menu
../pko/

Skuteczne odzyskiwanie należności

Niezapłacone faktury są utrudnieniem w prowadzeniu każdej firmy. Nie tylko blokują rozliczanie się z jednostkami państwowymi, ale również mogą doprowadzić w konsekwencji do bankructwa przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli jest to niewielka działalność, a zadłużenie wzrasta wraz z każdym dniem.

Nie wszyscy tymczasem mogą pozwolić sobie na szybką zmianę partnerów biznesowych, dlatego tak ważne jest skuteczne odzyskiwanie należności.

 

Używając określenia „windykacja”, można mieć na myśli szereg różnych działań, które różnią się stopniem sformalizowania oraz siłą nacisku wywieranego na dłużniku. Przede wszystkim należy wiedzieć, że windykacja dzieli się na twardą i miękką.

Twarda (sądowa) jest tak naprawdę ostatecznym rozwiązaniem w sytuacji braku płatności. Jeśli to możliwe, należy jak najdłużej unikać wkraczania na ścieżkę sądową, bowiem sprawy w sądzie toczą się długo, a późniejsza egzekucja komornicza również nie jest procesem krótkotrwałym. Przez cały ten czas, nierzadko lata, środki finansowe są zamrożone, bowiem dłużnik, który otrzymał wezwanie do sądu tym bardziej unika spłaty, a sam proces może sztucznie wydłużać, nie pojawiając się na rozprawach sądowych. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na inne formy odzyskiwania należności.

 

Windykacja miękka nazywa jest często pre-windykacją. To wszystkie te działania, które podejmuje się celem skłonienia kontrahenta do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Może przejawiać się w różny sposób, jednak najczęściej polega na przypominaniu o długu poprzez telefony, SMS, a także wizytach przedstawiciela firmy u dłużnika.

Równie popularną formą jest oficjalne wezwanie do zapłaty – nierzadko opatrzone pieczątką jednej z instytucji (głównie prywatnych) zajmujących się odzyskiwaniem długów oraz groźbą dopisania do rejestru dłużników, co mogłoby znacząco utrudnić nieuczciwego kontrahentowi dalsze prowadzenie działalności. Wśród informacji znajdujących się na wezwaniu znajduje się również adnotacja o wysokości odsetek oraz o możliwości wkroczenia na drogę sądową, w sytuacji gdy zadłużenie nie zostanie spłacone w podanym terminie.

Odzyskiwanie należności to proces skomplikowany i długotrwały, jednak dobrze poprowadzony skłania kontrahenta do spłaty zadłużenia, a tym samym odzyskania płynności finansowej.