Menu
../alior/

Skarbówka będzie blokować konta

Wyłudzenie podatku VAT jest w Polsce bardzo poważnym przestępstwem podatkowym, z którym urzędnicy starają się walczyć wszelkimi dostępnymi środkami.

Krajowa Administracja Skarbowa otrzyma do tej walki całkowicie nowe narzędzie, które jest owocem współpracy z bankami. Na żądanie urzędników, bank będzie mógł zablokować rachunki firmowe na 72 godziny. Co ważniejsze, nie będzie trzeba do tego żadnych specjalnych pozwoleń – wystarczy jedynie podejrzenie, że dana firma może wyłudzać podatek VAT.

Nowym obowiązkiem banków będzie przekazywanie informacji o rachunkach firmowych do bazy danych, która jest prowadzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Wspomniana instytucja zajmie się analizą oraz weryfikacją transakcji i ich kwot. Wyniki takiej analizy będą przekazywane wprost do fiskusa, który z pewnością odpowiednio zajmie się wszelkimi uchybieniami oraz próbami oszustwa podatkowego.

 

Jak już zostało wspomniane, szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł zlecić bankowi blokadę danego konta do 72 godzin, jeżeli zaistnieją przesłanki do tego, iż może być ono wykorzystywane do wyłudzania podatku. Bank jest zobowiązany do natychmiastowego wykonania zleconej blokady bez możliwości negocjacji. Konta firmowe będą mogły być blokowane bez żadnych konkretnych dowodów na okres 72 godzin, co z pewnością przeraża wielu przedsiębiorców.

 

Niemniej jednak, wszystko co opisaliśmy wyżej zawiera się dopiero w projekcie najnowszej ustawy Ministerstwa Finansów. Sam system analityczny jest dopiero w trakcie przygotowywania przez organy skarbowe. Wbrew pozorom, skarbówka nie jest tak dobrze przygotowana na zmiany pod względem informatycznym.

Przykładem może być Jednolity Plik Kontrolny, który już zbiera odpowiednie dane od większości firm, jednakże system analizy i przetwarzania tego dokumentu nie jest jeszcze w pełni dopracowany. Wobec tego, można wysnuć bardzo prosty wniosek – od momentu zaprojektowania ustawy do jej faktycznego wdrożenia w życie, może minąć jeszcze sporo czasu.