Menu
../alior/

Na ile maksymalnie może być oprocentowana pożyczka?

Firmy pożyczkowe od dawna nie mogą w sposób dowolny kształtować swojej polityki cenowej wobec pożyczkobiorców.

Rynek pożyczek pozabankowych tylko w ciągu kilku ostatnich lat przeszedł radykalną transformację.

Wprowadzono choćby limity maksymalnych kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych.

 

Maksymalne oprocentowanie pożyczki

Pożyczka udzielana przez firmę pożyczkową nie może być oprocentowana obecnie w skali wyższej niż 10 proc. w skali roku. Do końca grudnia 2015 roku obowiązywał art. 359 Kodeksu cywilnego, według którego maksymalne odsetki umowne mogły wynosić tyle, co równowartość czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (wówczas wynosiła ona 2,5 proc. x4, co dawało maksymalnie 10 proc. odsetek od pożyczki pozabankowej w skali roku).

Od 1 stycznia 2016 roku właściwie wysokość maksymalnych odsetek od chwilówek nie uległa zmianie. Pożyczka nadal może być oprocentowana na 10 proc. w skali roku, ale zmienił się system wyliczania maksymalnych kosztów odsetkowych. Odpowiadają one dwukrotności stopy referencyjnej NBP, powiększonej o 3,5 proc.

W momencie, gdy stopa referencyjna wynosi 1,5 proc., to po powiększeniu jej o 3,5 proc. i pomnożeniu przez dwa, otrzymujemy wynik maksymalnego oprocentowania na poziomie 10 proc. w ujęciu rocznym.

 

Ile wyniosą koszty poza odsetkowe pożyczki?

Oprocentowanie pożyczki gotówkowej nie jest jedynym kosztem, jaki ponosi pożyczkobiorca w związku z zaciągnięciem takiego zobowiązania. Firma pożyczkowa, która udziela pożyczkę naliczyć może opłaty związane z przystąpieniem klienta do zobowiązania, z rozpatrywaniem wniosku, czy związane z windykacją należności i przedłużeniem okresu spłaty pożyczki.

W związku z wprowadzeniem w życie 11 marca 2016 roku zapisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ograniczono limit kosztów pozaodsetkowych. Maksymalna ich wysokość nie może być wyższa niż 25 proc. całkowitej kwoty udzielonej pożyczki. Limit ten odnosi się do kosztów pozaodstekowych pożyczek udzielonych w ciągu 120 dni przez tę samą firmę pożyczkową, liczone łącznie z pierwszym zobowiązaniem.

 

Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że w zależności od okresu, na jaki została zaciągnięta pożyczka, jej koszty nie mogą przewyższyć 30 proc. kwoty zmiennej. Wszystkie pozaodsetkowe opłaty, które są związane ze spłatą pożyczki i jej udzieleniem, nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty udzielonego klientowi zobowiązania. Jeśli firma pożyczkowa pobiera wyższe opłaty, podlegają one zwrotowi dla klienta na podstawie obowiązujących przepisów.