Menu
../santander/

Kiedy i jak podjąć decyzję o kredycie hipotecznym?

Własne mieszkanie to jedno z najczęstszych marzeń młodych ludzi, którzy pragną się usamodzielnić i przejść w końcu „na swoje”. Nic więc dziwnego, że szukają oni wszelkich możliwych sposobów na zakup takiego mieszkania. Jednym z tych sposobów jest oczywiście kredyt hipoteczny, który można otrzymać w banku.

Decyzja o takim kredycie powinna być jednak przemyślana. Już sam fakt, że jest to zobowiązanie na całe dekady i że w grę wchodzą naprawdę olbrzymie pieniądze, jest poważnym argumentem do rozważenia. Dodatkowo w polskim prawie zobowiązania takie jak kredyty hipoteczne podlegają całkowitemu dziedziczeniu na spadkobierców. Taka decyzja musi być więc całkowicie świadoma i opierać się nie tylko na obecnej sytuacji finansowej, ale też na przewidywanej przyszłości.

O czym warto pamiętać?

Należy rozważyć potencjalne sytuacje, w których dochodzi do niespodziewanego wydarzenia, która automatycznie zahamuje spłaty kredytu. Niebezpiecznym krokiem jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego w sytuacji, gdy nie mamy stabilnego zatrudnienia lub nasz budżet domowy nie pozwala na regularne spłaty wysokich kwot rat. Takie zobowiązanie to bardzo poważna decyzja, która oznacza wieloletni swoisty „związek” z bankiem, który takiego kredytu nam udziela, dlatego powinna być dokładnie przemyślana i przeanalizowana.

Decydując się na kredyt hipoteczny trzeba być świadomym realiów własnego budżetu: obliczyć dokładnie swoje miesięczne przychody i wydatki, ocenić perspektywę rozwoju w pracy i ewentualnego awansu, zaplanować „czarną godzinę”, czyli sytuację, w której zostajemy pozbawieni jakiegoś źródła dochodu.

Warto też przemyśleć kwestię wkładu własnego. Chociaż bank patrzy korzystniej na klienta, który posiada już własne pieniądze na zakup domu, a kredyt jest jedynie uzupełnieniem tej sumy, to nie zawsze trzeba ten wkład wpłacać od razu. Można część pieniędzy przekazać na lokaty, fundusze i inwestycje, a pieniądze zyskane z odsetek przeznaczyć na spłatę kredytu.

Przygotowując się do tak ważnej decyzji warto skorzystać z materiałów dostępnych w internecie – np. na hipotekaodpodstaw.pl, gdzie znajdziesz pełen przewodnik po kredytach hipotecznych.

Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt hipoteczny?

Podpisując jakąkolwiek umowę należy ją dokładnie przeczytać: to podstawowa zasada w świecie finansów i prawa. Niestety wiele osób o tym zapomina i nawet, kiedy chodzi o umowę na kredyt hipoteczny, czytają ją pobieżnie lub nawet w ogóle go niej nie zaglądają. Osoby, które zachowują w tej kwestii zdrowy rozsądek, powinny natomiast zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące najważniejszych kwestii finansowych.

W umowach na kredyty hipoteczne należy przede wszystkim patrzeć na zapisy dotyczące okresy kredytowania, terminów spłaty rat, ich wysokości oraz oprocentowania kredytu.To ostatnie może występować w formie stałej, która jest dla klienta najkorzystniejsza, bo chroni go przed wahaniami na rynku bankowym, ale również w formie zmiennej, czyli zależnej właśnie od tych wahań. Innym punktem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest ubezpieczenie kredytu narzucone przez banki.

Trzeba sprawdzić, do jakiej kwoty ono obowiązuje i w jakich sytuacjach jest wykorzystywane: czy dotyczy wyłącznie uszczerbku na zdrowiu, utraty pracy, trudnej sytuacji życiowej, czy również innych przypadków jak na przykład losowe przypadki dotyczące samej nieruchomości (zalanie, pożar).