Menu
../pko/

Jak powstaje spółka z o.o.

Spółka z o.o. jest najpopularniejszą formą działalności gospodarczej w Polsce.

Jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się ona ograniczoną odpowiedzialnością jej udziałowców, którzy nie odpowiadają za ewentualne długi spółki własnym majątkiem osobistym, a jedynie wniesionymi do niej wkładami.

Czy założenie najpopularniejszej w Polsce spółki jest skomplikowane?

Do założenia spółki z o.o. konieczne jest:

  • zawarcie umowy spółki,
  • wpisu do rejestru KRS
  • wniesienie wkładów własnych do kapitału zakładowego
  • ustanowienie zarządu,
  • nazwanie spółki

Założenie lub przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę

Ilość osób zakładających spółkę może być dowolna, mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne, a nawet jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Gdy jasne stanie się już to, kto będzie założycielem spółki, następnym krokiem z pewnością będzie zawarcie umowy spółki z o.o. w postaci aktu notarialnego – można to zrobić u notariusza, bądź przez internet – na co decyduje się coraz więcej firm.

O obowiązkowych elementach umowy zawarcia spółki, mówią przepisy kodeksu spółek handlowych. Taka umowa musi zawierać w sobie nazwę firmy, określoną siedzibę spółki, obszar jej działalności, jak i cel gospodarczy, oraz określenie kwoty kapitału zakładowego, informację o ilościach udziałów wspólników, a niekiedy i czas trwania spółki. Najczęściej jednak zakładana jest ona na czas nieokreślony.

 

Wkład własny i księgowość spółki z o.o.

Wkłady własne określone w umowie zawarcia spółki nie posiadają górnej granicy, ale zgodnie z panującymi przepisami, jej kapitał zakładowy nie może być niższy niż 5000 zł, natomiast wartość nominalna wkładu każdego ze wspólników, może wynosić minimalnie 50 zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości — nie może prowadzić uproszczonej formy księgowości. Pełna księgowość to najdokładniejsza, a zarazem najbardziej skomplikowana forma prowadzenia rachunkowości w firmie. Na tym etapie wspólnikom spółki może przydać się poważne wsparcie w postaci biura rachunkowego.

Spółka z o.o. jest zarówno osobą prawną, jak i osobą fizyczną, zostaje więc płatnikiem zarówno podatku dochodowego od osób prawnych CIT, jak i PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie pobierania dywidend. Skutecznie prowadzona księgowość w firmie umożliwia oszczędność czasu przedsiębiorców, jak również zwiększenie możliwości optymalizacji kosztów związanych z prowadzoną przez nich działalnością.