Menu
../alior/

Czym są i jak wyglądają kursy księgowości?

Zawód księgowego jest dosyć popularną profesją, która zapewnia stabilne i bezpieczne warunki życiowe.

Praca jest ciekawa i codziennie rzuca nowe wyzwania. Nie jest to jednak zawód, który może wykonywać każdy. Wymaga wyjątkowej skrupulatności, zdolności analitycznych, a przede wszystkim chęci ciągłego rozwoju, poszerzania swojej wiedzy i aktualizowania znajomości bieżących uchwał.

 

Kto może zostać księgowym?

Teoretycznie księgowym dzisiaj może zostać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nie był karany. Jest to zawód, który wymaga olbrzymiej wiedzy specjalistycznej, jednak od 10 sierpnia 2014 roku, został uwolniony, co oznacza, że przestała istnieć konieczność posiadania certyfikatów państwowych.

Żeby zostać księgowym nie trzeba też ukończyć żadnych studiów i posiadać tytułu magistra. Jednak jak zostało wspomniane, wykonywanie tego zawodu wymaga olbrzymiej wiedzy specjalistycznej, obycia w prawie rachunkowym, znajomości aktualnych uchwał i rozporządzeń i zdolności do liczenia, szacowania i przewidywania. Kompetencji takich uczą profesjonalne kursy księgowości.

 

Rodzaje kursów

Kursy księgowości występują pod różną postacią i są adresowane do różnych osób, o rozmaitym poziomie wiedzy i doświadczenia. Istnieją zarówno kursy, które od podstaw przygotowują do możliwości wykonywania zawodu księgowego, zatem przekazują całą niezbędną wiedzę, jak i oferty skierowane do księgowych, którzy już pracują w zawodzie.

 

Kurs od podstaw

Większość profesjonalnych kursów, które od podstaw uczą i przygotowują do zostania księgowym, kończą się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu zaświadczającego o zdobyciu wymaganych kompetencji. Choć posiadanie takiego dokumentu nie jest oficjalnie wymagane, by móc starać się o pracę księgowego, to w praktyce większość firm woli postawić na osobę, która zdobycie kompetencji potrafi potwierdzić odpowiednim certyfikatem.

Jest to zatem duży atut w ręku kandydata. Kursy księgowości dla początkujących przeznaczone są dla osób, które nie miały dotąd kontaktu z księgowością czy rachunkowością. Nauka prowadzona jest od zupełnych podstaw bez pomijania żadnych aspektów.

Na program kursu składają się m. in.: podstawowe zasady rachunkowości, przyswojenie Ustawy o Rachunkowości, podstawy ewidencji księgowej, ewidencja operacji bilansowych i wynikowych, przeprowadzania bilansu z uwzględnieniem pasywów i aktywów, ewidencja przychodów i kosztów czy kalkulacja wyniku finansowego.

 

Kursy dla księgowych

Drugi rodzaj kursów przeznaczony jest osób, które posiadają niezbędną wiedzę i kwalifikacje i byli lub dalej pozostają czynni zawodowo w dziedzinie księgowości. Rachunkowość to branża bardzo płynna, w której stale zmieniają się przepisy, ustawy i zapisy prawa.

Każdy księgowy zobligowany jest do regularnego podwyższania swoich kompetencji, co związane jest z aktualizowaniem wiedzy. Inaczej mówiąc, księgowy powinien być na bieżąco wraz ze zmieniającymi się wymogami prawnymi. Kursy księgowości dla osób kompetentnych w tej branży, mają na celu pomoc w aktualizowaniu wiedzy, przyswajaniu najnowszych zapisów ustaw, tak, by móc rzetelnie, bezbłędnie i zgodnie z prawem wykonywać swoje obowiązki.

Samodzielne śledzenie wszystkich nowinek jest trudnym zadaniem, w którym łatwo coś przeoczyć, a praca księgowego nie toleruje przeoczeń. Kursy księgowości mają temu zapobiec.